Copyright

De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van PremieOmlaag, dan wel bij PremieOmlaag rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht.
Gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website is, anders dan uitsluitend voor privé gebruik , niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van PremieOmlaag.